«PÅ LAG FOR LÆRING»

Foredrag for lærere

I en klasse på 23 elever driver i gjennomsnitt 20 med gaming.

Selv om teknologien har gitt oss mange nye læringsmuligheter, byr den også på store utfordringer.

Uansett hvor mye eller lite erfaring du har med data og spill, kan det være vanskelig å henge med i utviklingen. Spørsmålene blir derfor mange når man skal navigere i gaming-landskapet i undervisningen.

Hvordan bruker man egentlig gaming som et verktøy for læring i skolen? Hva gjør man for å motivere elever som dropper leksene for å spille? Og kan det å arrangere et ‘LAN’ faktisk lære elevene noe om livet?

Foredraget «På lag for læring» tar for seg gaming som fenomen og ser nærmere på hvordan du som lærer kan gjøre gaming til noe nyttig. Hensikten er å gi deg noen verktøy slik at du kan benytte deg av gaming i undervisningen, og samtidig være til stede for elever som sliter med motivasjonen.

Ved å ta elevenes interesse av gaming på alvor, kan du i enda større grad legge til rette for dagsaktuell undervisning og engasjerte elever. Kanskje oppdager du til og med at de har noen skjulte ferdigheter som venter på å bli oppdaget?

Målet: Motiverte elever som opplever mestring på flere arenaer.

Visste du at …

1 %
i alderen 9-17

sier gaming gjør dem flinkere i engelsk

1 %
av de samme elevene

sier de lærer mye av gaming

«Fredrik er en ung mann med massevis av både positiv og dyrekjøpt erfaring med gaming. På en troverdig måte deler han tips til å gjøre gaming til noe positiv, morsomt og kontrollert.»
Per Gunnar Hamnøy
Per Gunnar Hamnøy
Sjøholt Folkehøgskole
«Et dagsaktuelt og nyttig foredrag! Fredrik byr på egne erfaringer og kunnskap, som igjen utfordrer til en sunn tilnærming til gaming og samtaler rundt dette!»
Ingrid Rødset
Ingrid Rødset
Møre barne- og ungdomsskule Skodje